Přejít k obsahu


Kombinovaný vliv teploty a násobné plastické deformace na zjemnění mikrostruktury austenitické oceli

Citace:
DIVIŠOVÁ, R., JANDOVÁ, D. Kombinovaný vliv teploty a násobné plastické deformace na zjemnění mikrostruktury austenitické oceli. In Forming 2005. Ostrava: VŠB - Technická univerzita , 2005. s. 33-36. ISBN: 80-248-088-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The influence of temperature and forging to refinement microstructure of austenitic steel
Rok vydání: 2005
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: VŠB - Technická univerzita
Autoři: Radka Divišová , Dagmar Jandová
Abstrakt CZ: Mikrostruktura austenitické oceli byla sledována po různých režimech tepelného zpracování pomocí světleného, elektronového řádkovacího a transmisního elektronovéh mikroskopu. Po zjemnění struktury je možné získat lepší mechanické vlastnosti.
Abstrakt EN: The microstructure of austenitic stainless steel 17 240 in different stages of deformation was investigated using light microscopy, scanning and transmission electron microscopy. By means of microstructure refinement it is possible to improve mechanical properties and expand application of alloys, which are used in engineering production.
Klíčová slova

Zpět

Patička