Přejít k obsahu


Vliv kování a rekrystalizačního žíhání na zjemnění mirkostruktury austenitické oceli

Citace:
DIVIŠOVÁ, R., JANDOVÁ, D. Vliv kování a rekrystalizačního žíhání na zjemnění mirkostruktury austenitické oceli. In Přínos metalografie pro řešení výrobních průblémů. Praha: ČVUT, 2005. s. 66-69. ISBN: 80-01-03251-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The influence of forging and recrystallization annealing on mictrostucture refinement of austenitic steel
Rok vydání: 2005
Místo konání: Praha
Název zdroje: ČVUT
Autoři: Radka Divišová , Dagmar Jandová
Abstrakt CZ: Pro získání jemné mikrostruktury bylo použito různých režimů volného kování. Kováním nelze zaručit rovnoměrnou velikost austenitického zrna v celém objemu vzorku, proto bylo následně aplikováno rekrystalizační žíhání při teplotách 750, 850, 950 °C a výdržích 0,5 a 2 hodiny. Po optimalizaci tepelného zpracování bylo dosaženo rovnoměrné struktury v téměř celém objemu vzorku. Průměrná velikost austenitického zrna u všech sledovaných vzorků byla 7,8 mm. Metalografické studium struktury bylo doplněno o transmisní elektronovou mikroskopii.
Abstrakt EN: It is well known that severe plastic deformation of technical alloys can result in microstructure refinement and improvement of mechanical properties. Recrystallization annealing was applied at this temperature 750, 850, 950 °C and dwells 0,5 and 2 hours that we obtain the uniform microstructure in the whole volume specimens. Microstructure was characterised using optical metallography, scanning and transmission electron microscopy.
Klíčová slova

Zpět

Patička