Přejít k obsahu


The influence of the thermal exposition on the tribological behaviour of thin layer-substrate system

Citace:
BENEŠ, P., KŘÍŽ, A., HÁJEK, J. The influence of the thermal exposition on the tribological behaviour of thin layer-substrate system. In PhD 2005. Plzeň: Západočeská univerzita, 2005. s. 1-8. ISBN: 80-7043-414-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The influence of the thermal exposition on the tribological behaviour of thin layer-substrate system
Rok vydání: 2005
Místo konání: Srní
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Petr Beneš , Antonín Kříž , Jiří Hájek
Abstrakt CZ: Všechny zkoumané vrstvy byly deponovány PVD procesem na leštěné vzorky z rychlořezné oceli. Následně byl zkoumán vliv teplotního působení na tribologické vlastnosti jednotlivých vrstev. Měření byla provedena PIN-on-Disc testem při použití vysokoteplotního tribometru CSEM INSTRUMENT. Pro určení vysokoteplotní stability vrstev byly především zaznamenány koeficienty tření, opotřebení PIN tělísek a jiné charakteristiky.
Abstrakt EN: All the coatings were deposited by PVD process on polished tool steel.The coatings were annealed in high temperature tribometer and in the furnace in air. Consequently the high temperature tribological behaviors were studied. The measurements were done using „PIN–on—DISC“ tests with a high-temperature tribometer (CSEM INSTRUMENTS). Friction coefficient, PIN ball wear rate and coatings wear rate were registrated for determining hight–temperature thermostability of tested coatings.
Klíčová slova

Zpět

Patička