Přejít k obsahu


Evaluation of Zirconium based alloys with the se of instrumented hardness testing

Citace:
VIZINA, M., BLÁHOVÁ, O., VRTÍLKOVÁ, V., WEISHAUPTOVÁ, Z. Evaluation of Zirconium based alloys with the se of instrumented hardness testing. In Juniormat ´05. Brno: University of Technology, 2005. s. 123-126. ISBN: 80-214-2984-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Evaluation of Zirconium based alloys with the se of instrumented hardness testing
Rok vydání: 2005
Místo konání: Brno
Název zdroje: University of Technology
Autoři: Martin Vizina , Olga Bláhová , Věra Vrtílková , Zuzana Weishauptová
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá hodnocením zirkoniových slitin, které jsou používány jako obal palivových článků v reaktorech VVER. Byly hodnoceny mechanické vlastnosti a mechanismy oxidačních a korozních procesů. K hodnocení byla použita nanoindentační metoda. Hodnocena byla mikrostruktura slitin a vlastnosti oxidických vrstev.
Abstrakt EN: Presented contribution deals with the topic of evaluation of Zirconium based alloys. This specific material is used as a cladding material of fuel elements in VVER reactors. Indentation experiments are performed on testing machine Nano Indenter XP of unique configuration. Attention is focused on (1) complex evaluation of Zr-based alloy and (2) evaluation of oxide ZrO2 character.
Klíčová slova

Zpět

Patička