Přejít k obsahu


Utilization of low friction layers in aluminium alloy machining

Citace:
ZETEK, M., MATĚJKA, J., KŘÍŽ, A., ŠKARDA, J. Utilization of low friction layers in aluminium alloy machining. In PhD 2005. Plzeň: Západočeská univerzita, 2005. s. 1-6. ISBN: 80-7043-414-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Utilization of low friction layers in aluminium alloy machining
Rok vydání: 2005
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Miroslav Zetek , Jan Matějka , Antonín Kříž , Josef Škarda
Abstrakt CZ: Vzhledem k rozvíjejícímu se automobilovému průmyslu v České republice je tento příspěvek zaměřen na obrábění hliníkové slitiny soustružením. V těchto případech dochází k nalepování obráběného materiálu na břit nástroje, způsobené teplotou v místě řezu, a k jeho následnému vylomení. Proto se snažíme snižovat tření a tím i teplotu mezi obrobkem a nástrojem a docílit tak vyšší životnosti nástroje. To je možné při použití tzv. kluzných vrstev, které mají právě tuto vlastnost a vytváří mezi obráběnou plochou a břitem nástroje po určitou dobu velmi kvalitní kluzný film. Z tohoto důvodu byly vybrány čtyři druhy těchto vrstev, které byly deponovány na břitovou destičku ze slinutého karbidu s pozitivní geometrií. Během řezného procesu bylo sledováno opotřebení na funkčních plochách řezného nástroje a pomocí čtyřsložkového pyezoelektrického dynamometru se zaznamenával průběh řezných sil ve všech směrech.
Abstrakt EN: At this time still going to developing of the car industry in the Czech Republic and so this benefit is focused to cutting of the aluminium alloy by turning. In these cases are run to sticking of the cutting material on the cutting tool edge. It is caused by the temperature in the cutting area and tool edge can be broken. This is why we want to decrease a friction coefficient and the temperature between workpiece and cutting tool and obtain higher tool life. It is possible when we used so-called low friction layers, which had this very important properties and it creation between workpiece and tool wedge very quality shear film for a definite time.
Klíčová slova

Zpět

Patička