Přejít k obsahu


The effect of ion bombardment upon the properties of thin layer substrate system

Citace:
PODANÝ, P., KŘÍŽ, A. The effect of ion bombardment upon the properties of thin layer substrate system. In PhD 2005. Plzeň: Západočeská univerzita , 2005. s. 1-6. ISBN: 80-7043-414-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The effect of ion bombardment upon the properties of thin layer substrate system
Rok vydání: 2005
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Pavel Podaný , Antonín Kříž
Abstrakt CZ: Tenké vrstvy jsou široce požívány pro depozici řezných nástrojů. Iontový bombard je používán pro čištění substrátu před a během depozičního procesu. Proces čištění ovlivňuje adhezi tenké vrstvy k substrátu. Tato adheze je vyhodnocována pomocí tzv. Marecedes testu. Cílem tohoto článku je popsat konstruktérům možnosti tenkých vrstev a vyhodnocování jejich vlastností na konkrétním experimentu.
Abstrakt EN: Thin layers are widely used for the deposition of cutting tools. Ion bombardment is used for the substrate cleaning during the thin layer deposition process. The substrate cleaning affect the thin layer adhesion to the substrate. The adhesion is simply evaluated by simple test by using Rockwell indenter. This test which is used for evaluation adhesive cohesive behaviour is called Mercedes (or Rockwell) test. The aim of this article is to shortly describe to machine designers the possibility of the thin layers evaluation on particular experiment.
Klíčová slova

Zpět

Patička