Přejít k obsahu


Copper deposition and surface structure of the steam turbine blades

Citace:
ŠŤASTNÝ, M., BLÁHOVÁ, O., KONČAL, M. Copper deposition and surface structure of the steam turbine blades. In Juniormat ´05. Brno: Brno University of Technology, 2005. s. 195-198. ISBN: 80-214-2984-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Copper deposition and surface structure of the steam turbine blades
Rok vydání: 2005
Místo konání: Brno
Název zdroje: Brno University of Technology
Autoři: Miroslav Šťastný , Olga Bláhová , Martin Končal
Abstrakt CZ: Hlavním cílem příspěvku je hodnocení měďnatých nánosů na lopatkách vysokotlakého stupně 200 MW parní turbíny po dlouhodobém provozování. Byla hodnocena struktura jejich povrchu metodou GPS.
Abstrakt EN: The main aims of this paper is evaluation of the copper oxide deposits on the HP part blades of condensing steam turbine 200 MW in power station after long time operating period and evaluation of the blades surface structure with deposits by GPS (Geometrical Product Specifications) methods.
Klíčová slova

Zpět

Patička