Přejít k obsahu


Vývoj materiálů za použití specifických podmínek tepelně mechanického zpracování IV

Citace:
JANDOVÁ, D., BERNÁŠEK, V., DIVIŠOVÁ, R., SKÁLOVÁ, L. Vývoj materiálů za použití specifických podmínek tepelně mechanického zpracování IV. Plzeň : Západočeská univerzita, 2003. 91 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Development of materials using special methods of thermomechanical processing IV
Rok vydání: 2003
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Dagmar Jandová , Vladimír Bernášek , Radka Divišová , Ludmila Skálová
Abstrakt CZ: Tepelně mechanické zpracování nízkolegovaných ocelí za účelem dosažení TRIP efektu. Mikrostrukturní studium pomocí světelné a elektronové mikroskopie. Ověřování materiálových veličin pomocí numerické simulace. Problematika modelování tribologických procesů.
Abstrakt EN: Thermomechanical processing of low alloy steels in order to gain TRIP-effect. Microstructural study using light and electron microscopy. Determination of material quantities by numerical simulation. Modelling of tribological processes.
Klíčová slova

Zpět

Patička