Přejít k obsahu


Stripification of meshes with attributes

Citace:
PARUS, J., VANĚČEK, P., KOLINGEROVÁ, I. Stripification of meshes with attributes. In Pre-proceedings. Brno: Faculty of Informatics, Masaryk University, 2005. s. 24-30.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Stripification of meshes with attributes
Rok vydání: 2005
Místo konání: Brno
Název zdroje: Faculty of Informatics, Masaryk University
Autoři: Jindřich Parus , Petr Vaněček , Ivana Kolingerová
Abstrakt CZ: Stripifikace je technika pro kompresi topologie. Má však omezení, protože v trojúhelníkovém pásu každý vrchol může mít pouze jednu sadu atributů. Navrhli jsme modifikaci topologie, tak se výsledný mesh může být stripifikován.
Abstrakt EN: Stripification is a topology compression technique has a limitation, because in the riangle strip each vertex can have only one set of attributes. We propose a topology modification so that the resulting mesh can be stripified.
Klíčová slova

Zpět

Patička