Přejít k obsahu


Tribological properties of thermally sprayed coatings

Citace:
SAVKOVÁ, J., ŠTRAUCH, J., BLÁHOVÁ, O. Tribological properties of thermally sprayed coatings. In Juniormat ´05. Brno: Brno University of Technology, 2005. s. 191-194. ISBN: 80-214-2984-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Tribological properties of thermally sprayed coatings
Rok vydání: 2005
Místo konání: Brno
Název zdroje: Brno University of Technology
Autoři: Jarmila Savková , Jaroslav Štrauch , Olga Bláhová
Abstrakt CZ: Žárově stříkané povlaky jsou využívány v mnoha aplikacích, které vyžadují odolnost proti abrazivnímu opotřebení. V příspěvku je hodnoceno tření a opotřebení tří typů žárově stříkaných povlaků.
Abstrakt EN: Thermally sprayed coatings are employed as wear resistant material in many applications, some of which require resistance to abrasive wear. Dry slididng friction and wear behaviour of the three different thermally sprayed coatings were investigated by using sintered alumina (Al2O3) and steel as the mating material. We investigated the influence of surface roughness on the galling properties of thermally sprayed coatings, too.
Klíčová slova

Zpět

Patička