Přejít k obsahu


Tribological properties of thin films deposited by CVD method

Citace:
POLÁK, M., BLÁHOVÁ, O., FAJKUS, M. Tribological properties of thin films deposited by CVD method. In Juniormat ´05. Brno: Brno University of Technology, 2005. s. 207-210. ISBN: 80-214-2984-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Tribological properties of thin films deposited by CVD method
Rok vydání: 2005
Místo konání: Brno
Název zdroje: Brno University of Technology
Autoři: Martin Polák , Olga Bláhová , Miroslav Fajkus
Abstrakt CZ: Článek je zaměřen na hodnocení tribologických vlastností vrstev TiCN deponovaných metodou CVD. Měření byla provedena na vysokoteplotním tribometru metodou pin-on-disk.
Abstrakt EN: The article is focused on evaluation of tribological properties of TiCN coating deposited by CVD method. The measurements were provided by high temperature tribometer CSM Instruments using a method pin-on-disc. We monitored the friction coefficient and wear resistance depending on elevated temperatures. The wear tracks were examined by optical methods and SEM with EDAX.
Klíčová slova

Zpět

Patička