Přejít k obsahu


Simplified dynamics of asteroid accessing our solar system

Citace:
HYNČÍK, L., UHLÍŘ, V. Simplified dynamics of asteroid accessing our solar system. In Technical computing Prague 2005. Praha: HUMUSOFT, 2005. s. 1-4. ISBN: 80-7080-577-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Simplified dynamics of asteroid accessing our solar system
Rok vydání: 2005
Místo konání: Praha
Název zdroje: HUMUSOFT
Autoři: Luděk Hynčík , Václav Uhlíř
Abstrakt CZ: Příspěvek popisuje velmi jednoduchý model popisující prostorový pohyb asteroidu vlétajícího do naší sluneční soustavy. Sluneční soustava je popsána jako soustava hmotných bodů a asteroid je zadán počáteční polohou a rychlostí. Každý objekt působí na asteroid gravitační silou. Systém je popsán soustavou tří obyčejných diferenciálních rovnic druhého řádu. Simulace je velmi snadno řešena v MATLABu. S použitím MATLABu a jeho vestavěnými funkcemi velmi snadno implementujeme pohybovou rovnici hmotného bodu, na který působí silové pole.
Abstrakt EN: This paper develops a very simple model that describes spatial motion of a asteroid flying inside our Solar system. The Solar system is simulated as a system of mass points and the asteroid is given by initial position and velocity. Each object acts by gravitational force to the asteroid. The system is defined three ordinary differential equations of motion of the second order. The whole situation can be very shortly isolved in MATLAB. Using MATLAB and its inbuilt functions, we have simply numerically implemented the equation of motion of a mass point in the force field.
Klíčová slova

Zpět

Patička