Přejít k obsahu


Reversní procesy při rekrystalizaci

Citace:
KASL, J., FIALA, J., ZUNA, P. Reversní procesy při rekrystalizaci. Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology, 2002, roč. 9, č. 2, s. 94-98. ISSN: 1211-5894
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Reverse processes at recrystallization
Rok vydání: 2002
Autoři: Josef Kasl , Jaroslav Fiala , Petr Zuna
Abstrakt CZ: V určitém stadiu růstu rekrystalizovaných zrn dochází někdy v polykrystalickém materiálu k zastavení tohoto procesu a jeho zvratu. Pravděpodobně je to způsobeno jeho parakrystalickými distorsemi, jež se při růstu krystalů nahromadí.
Abstrakt EN: At a defined stage of growth of the recrystallized grains in a polycrystalline material, this process sometimes halts and turn back. This seems to be caused by paracrystalline distortions that cumulate during the growth of the crystals.
Klíčová slova

Zpět

Patička