Přejít k obsahu


The earliest brachiopod-bryozoan dominated community in the Ordovician of peri-Gondwana and its ancestors: a case study from the Klabava Formation (Arenigian) of the Barrandian, Bohemia

Citace:
MERGL, M. The earliest brachiopod-bryozoan dominated community in the Ordovician of peri-Gondwana and its ancestors: a case study from the Klabava Formation (Arenigian) of the Barrandian, Bohemia. Journal of the Czech Geological Society, 2004, roč. 49, č. 3-4, s. 127-136. ISSN: 1210-8197
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The earliest brachiopod-bryozoan dominated community in the Ordovician of peri-Gondwana and its ancestors: a case study from the Klabava Formation (Arenigian) of the Barrandian, Bohemia
Rok vydání: 2004
Autoři: Michal Mergl
Abstrakt CZ: Z nejvyšší části klabavského souvrství (arenig) ze západní části pražské pánve je popsána druhově bohatá asociace fosilií s mechovkami, orthidními a lingulátními brachiopody, křemitými houbami a další faunou. Společenstvo bylo pravděpodobně analogické recentním kryptickým společenstvům skalnatých pobřeží. V systematické části je popsán druh Quadrotheca sp., který je nejstarším ordovickým zástupcem orthothecidních hyolitů v pražské pánvi.
Abstrakt EN: A remarkably rich fossil assemblage with bryozoans, orthid and lingulate brachiopods, siliceous sponges and other fauna is described from the top of the Klabava Formation (Arenigian) in the western part of the Prague Basin, Bohemia. steep rock walls of the shore cliff. The life assemblage was probably analogous to recent cryptic communities of the rocky shore. The species Quadrotheca (?) sp. is described, representing the earliest known orthothecid hyolith in the Ordovician of the Prague Basin.
Klíčová slova

Zpět

Patička