Přejít k obsahu


On a brittleness of thermally sprayed coatings

Citace:
MURAFA, N., BLÁHOVÁ, O., BERKA, L. On a brittleness of thermally sprayed coatings. In Juniormat ´05. Brno: Brno University of Technology, 2005. s. 203-206. ISBN: 80-214-2984-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: On a brittleness of thermally sprayed coatings
Rok vydání: 2005
Místo konání: Brno
Název zdroje: Brno University of Technology
Autoři: Nataliya Murafa , Olga Bláhová , Ladislav Berka
Abstrakt CZ: Při indentaci křehkých materiálů Vickersovým indentorem vznikají v rozích vtisku trhliny. Tento jev umožňuje metodami lomové mechaniky hodnotit koeficient intenzity napětí KI. V příspěvku je použita metoda, která kombinuje stav napětí vyvolaný indentací s napětím vzniklým ohybovým namáháním tenkého vzorku. Metoda byla použita pro hodnocení povlaků žárově nastříkaných na tenkých ocelových vzorcích.
Abstrakt EN: The Vickers indents done into the surface of brittle materials are accompanied with an effect of craks formation in their tips. This phenomenon is generally described by fracture mechanics quantities, i. e. the stress intensity factor KI. The method which is suggested uses a combination of homogeneous stress state, which is initiated by bending and non-homogeneous state of the indent. The method is directed to a testing of steel strip specimens with the thermally sprayed coatings.
Klíčová slova

Zpět

Patička