Přejít k obsahu


Tribologická analýza "PIN-on-DISC"

Citace:
HÁJEK, J., KŘÍŽ, A. Tribologická analýza "PIN-on-DISC". In Metal 2005. Ostrava: Tanger, 2005. s. 1-8.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: "PIN-on-DISC" TRIBOLOGICAL TEST
Rok vydání: 2005
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: Tanger
Autoři: Jiří Hájek , Antonín Kříž
Abstrakt CZ: Tento příspěvek se zabývá podrobným sledováním mechanismů, které jsou součástí tribologického procesu při zkoušce "PIN-on-DISC". Přestože, je tato metoda v poslední době velmi často využívána (zejména v povrchovém inženýrství) zapomíná se na její četná omezení. Prováděný experiment se zabývá podrobným rozborem této zkoušky. Experiment probíhal s variováním teploty, zatížení, obvodové rychlosti a materiálu "PIN" tělíska. Přednostně byla pozornost věnována opotřebení materiálu "PIN" tělíska a následnému ulpívání jeho částic na vzorku. Druhá část experimentu se zabývala sledováním závislosti koeficientu tření na zvolené obvodové rychlosti a zatížení. Z důvodu prudkého rozvoje povrchového inženýrství, jako experimentální materiál byly vybrány tenké vrstvy TiAlN, AlTiN, TiN, jejichž využití spočívá v oblasti obrábění a tváření.
Abstrakt EN:
Klíčová slova

Zpět

Patička