Přejít k obsahu


Tribological behaviour of hard wear resistant layers at high temperatures

Citace:
HÁJEK, J., KŘÍŽ, A., BENEŠ, P. Tribological behaviour of hard wear resistant layers at high temperatures. In Matrib 2005. Zagreb: Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju, 2005. s. 1-6. ISBN: 953-7040-08-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Tribological behaviour of hard wear resistant layers at high temperatures
Rok vydání: 2005
Místo konání: Zagreb
Název zdroje: Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju
Autoři: Jiří Hájek , Antonín Kříž , Petr Beneš
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá studiem tribologického chování systémů tenká vrstva-substrát během testu "PIN-on-DISC". Za experimentální materiál byly zvoleny tvrdé otěruvzdorné vrstvy CrAlSiN (nanocomposite), TiAlSiN (multilayer), AlTiN (s adhesivní vrstvou TiN. Tenké vrstvy byly deponovány na substrát X82WMoCrV654. Experiment byl proávděn v rozsahu teplot 20°C - 700°C. Jako protikus byl zvolen keramický materiál Al2O3 a Si3N4. Výsledky vykazují dobrou odolnost systému tenká vrstva substrát při pokojové teplotě. Nicméně je patrný rozdíl v tribologickém chování během zvyšující se teploty.
Abstrakt EN: The contribution deals with study of tribological behaviour of thin film – substrate systems during the “PIN-on-DISC“ test. As experimental material were chosen hard, wear resistant layers CrAlSiN (nanocomposite), TiAlSiN (multilayer), AlTiN (with adhesive layer TiN). Thin layers were deposited on HSS substrates X82WMoCrV654. The experiment was taken under different temperatures in range from 20°C to 700°C. As counterparts were chosen ceramic materials Al2O3, Si3N4. The results show good resistance of all systems against wear at room temperature. However, there is a significant change in tribological properties of systems during the thermal load. Contribution also includes the attention to problems, which may distort measurement results and to which is important to pay attention during the test.
Klíčová slova

Zpět

Patička