Přejít k obsahu


Tribologické chování tvrdých otěruvzdorných vrstev za vysokých teplot

Citace:
HÁJEK, J., KŘÍŽ, A., BENEŠ, P. Tribologické chování tvrdých otěruvzdorných vrstev za vysokých teplot. In Vrstvy a povlaky 2005. Trenčín: DIGITAL GRAPHICS, 2005. s. 54-59. ISBN: 80-969310-1-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: TRIBOLOGICAL BEHAVIOUR OF HARD WEAR RESISTANT COATINGS AT HIGH TEMPERATURES
Rok vydání: 2005
Místo konání: Demänovská dolina
Název zdroje: DIGITAL GRAPHICS
Autoři: Jiří Hájek , Antonín Kříž , Petr Beneš
Abstrakt CZ: Tento příspěvek je věnován změnám tribologických vlastností tenkých vrstev v závislosti na změně teploty. Jedná se o teploty, které odpovídají teplotám vznikajícím při obrábění ocelových součástí. Z těchto důvodů byly zvoleny tenké vrstvy typu TiN, TiAlN, TiAlSiN, CrAlSiN, které jsou v této oblasti nejpoužívanější. Přestože již bylo na toto téma provedeno několik experimentů, stále je v této problematice řada nejasností, které se tento příspěvek snaží odstranit. Ke zjištění tribologických vlastností byl použit vysokoteplotní tribometr CSEM a jako metoda byla zvolena „PIN-on-DISC". Získané výsledky jsou dány do korelace s obecně známými výsledky teplotní odolnosti jednotlivých vrstev.
Abstrakt EN: The contribution deals with study of tribological behaviour of thin layer – substrate systems during the “PIN-on-DISC“ test. As experimental material were chosen hard, wear resistant layers CrAlSiN (nanocomposite), TiAlN, TiN. Thin layers were deposited on HSS substrates ČSN 19 830. The experiment was taken under different temperatures in range from 20°C to 700°C. As counterparts were chosen ceramic materials Al2O3, Si3N4. The results show good resistance of all systems against wear at room temperature. However, there is a significant change in tribological properties of systems during the thermal load. Contribution also includes the attention to problems, which may distort measurement results and to which is important to pay attention during the test
Klíčová slova

Zpět

Patička