Přejít k obsahu


Tribology in cutting process and comparison between "PIN-on-DISC" and cutting test

Citace:
HÁJEK, J., KŘÍŽ, A., BENEŠ, P. Tribology in cutting process and comparison between "PIN-on-DISC" and cutting test. In PhD2005. Plzeň: Západočeská univerzita, 2005. s. 1-6. ISBN: 80-7043-414-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Tribology in cutting process and comparison between "PIN-on-DISC" and cutting test
Rok vydání: 2005
Místo konání: Srní
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Jiří Hájek , Antonín Kříž , Petr Beneš
Abstrakt CZ: Obrábění materiálu je typickým představitelem tribologického procesu, který zahrnuje tření, opotřebení a mazání. Snahou mnoha vědeckých pracovníků je přiblížit laboratorní podmínky podmínkám při obrábění. Nejlepší aproximaci je možné získat pomocí laboratorního testu "PIN-on-DISC".
Abstrakt EN: Cutting of material is a typical tribological process, which includes friction, wear and lubrication. To raise the productivity of cutting process it is necessary to guarantee that the tribological factors are correct. Recently, there has been a tendency to approximate the laboratory test to cutting conditions. The best approximation seems to be the tribological analysis "PIN-on-DISC" although it has some negatives. The advantage of "PIN-on-DISC" is first of all possibility to set several parameters, which are consistent to conditions in cutting process.
Klíčová slova

Zpět

Patička