Přejít k obsahu


Tenké vrstvy v průmyslové aplikaci na řezných nástrojích

Citace:
KŘÍŽ, A. Tenké vrstvy v průmyslové aplikaci na řezných nástrojích. Strojarstvo, 2005, roč. 9, č. 7-8, s. 42-43. ISSN: 1335-2938
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Thin layers on the Industrial application of the cutting tools
Rok vydání: 2005
Autoři: Antonín Kříž
Abstrakt CZ: V současné době jsou mnohé řezné nástroje opatřovány povrchovou tenkou vrstvou, která má za cíl výrazně zlepšit jejich užitné vlastnosti. Nároky na řezné nástroje jsou natolik vysoké, že je nelze zabezpečit pouze jednoduchou skladbou vrstvy, ale je nutné použít složitější řešení. Deponované vrstvy musí vedle definovaných vlastností sledovat i další trendy a požadavky jako např. reprodukovatelnost a obnovitelnost nástroje v případě jeho renovace.
Abstrakt EN: Thin films of metal nitrides have found applications in numerous fields of human activity. As their major contemporary application consists in machining, the focus of the article comprises their historical development and today,s trends in this field. Their outset dates back to 1960,s. Thin film deposited on a cutting tool considerably improves its end-use properties. It is due to film,s high hardness, heat barrier function, good friction properties and resistance to chemical attack. Thin films are being applied not only to cutting or forming tools, but in any area requiring wear protection. Nano-, nanotechnology and nanofilm are current buzzwords of the field. Thickness of the films or their individual components is generally being decreased. Cutting tool applications are not expected to undergo decrease of thickness of the film, but rather its more precise definition in individual nanodimensions, which will yield further improvement of properties.
Klíčová slova

Zpět

Patička