Přejít k obsahu


Wear behaviourof thermally sprayed coatings

Citace:
SAVKOVÁ, J., BLÁHOVÁ, O., ŠTRAUCH, J. Wear behaviourof thermally sprayed coatings. In PhD 2005. Plzeň: Západočeská univerzita, 2005. s. 1-6. ISBN: 80-7043-414-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Wear behaviourof thermally sprayed coatings
Rok vydání: 2005
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Jarmila Savková , Olga Bláhová , Jaroslav Štrauch
Abstrakt CZ: Žárově stříkané povlaky mají velký význam při zlepšování povrchových vlastností strojírenských součástí. Bylo hodnoceno tření a opotřebení dvou typů žárových nástřiků. Výsledky byly diskutovány vzhledem k drsnosti povrchu.
Abstrakt EN: Thermal spray coating represents an important and cost-effective technique for tailoring the surface properties of engineering components with a view to enhancing their durability and performance under a variety of operating conditions. Dry sliding friction and wear behaviour of thermally sprayed coatings against different meting meterial were investigated. Two coatings were used in as-sprayed condition to determined influence of surface roughness to friction coefficient.
Klíčová slova

Zpět

Patička