Přejít k obsahu


Delaunay triangulation in parallel and distributed environment

Citace:
KOHOUT, J. Delaunay triangulation in parallel and distributed environment. Plzeň : 2005, 127 s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Delaunay triangulation in parallel and distributed environment
Rok vydání: 2005
Místo konání: Plzeň
Autoři: Josef Kohout
Abstrakt CZ: Práce se zabývá paralelizací metody inkrementálního vkládání s lokálními transformacemi pro konstrukci Delaunayovy triangulace, možnostmi jejího zobecnění (např. pro CDT) a možnostmi využití navrženého řešení pro rekonstrukce povrchů.
Abstrakt EN: This work deals with the parallelization of incremental insertion with local transformqtion used for the construction of Delaunay triangulation, with options of tis generalization (e.g. for CDT) and its use for the surface reconstruction.
Klíčová slova

Zpět

Patička