Přejít k obsahu


Studium mechanismů porušení žárově stříkaných povlaků při abrazivním opotřebení

Citace:
ZAHÁLKA, F., ENŽL, R., HOUDKOVÁ, Š., BLÁHOVÁ, O. Studium mechanismů porušení žárově stříkaných povlaků při abrazivním opotřebení. In Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: ČVUT a Škoda Výzkum , 2005. s. 288-293. ISBN: 80-01-03251-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Study on abrasive wear mechanism of thermaly sprayed coatings
Rok vydání: 2005
Místo konání: Praha
Název zdroje: ČVUT a Škoda Výzkum
Autoři: František Zahálka , Radek Enžl , Šárka Houdková , Olga Bláhová
Abstrakt CZ: Tato studie je věnována rozboru mechanismu opotřebení žárově stříkaných cermetových povlaků při abrazivním opotřebení. Tyto povlaky vytvořené metodou HVOF a APS vykazují vynikající vlastnosti a to především tam, kde je požadována vysoká odolnost např. proti abrazivnímu, erozivnímu a dalším druhům opotřebení. Povlaky o tloušťkách cca 300 m nanesené na ocelové substráty byly podrobeny abrazivnímu testu dle modifikované metody ASTM G-65 Rubber Wheel/Dry Sand Abrasion Test. Zkouška byla provedena v tří-tělesovém uspořádání a podmínkách nízkého zatížení, při kterém nedochází k porušení soudržnosti částic abrazivního média, nebo pouze v zanedbatelné míře. Test byl proveden na sadě vzorků s různými druhy materiálů jejichž tribologické charakteristiky byly porovnávány se vzorky, na jejichž povrchu byl vytvořen povlak metodou tvrdého chromování za účelem posouzení povlaků jako vhodné alternativy pro náhradu tvrdého chromování.
Abstrakt EN: Thermally sprayed coatings are currently widely developing branch of surface engineering in field of research and also in industry applications. The main goal of this study was to evaluate the abrasive wear resistance of thermally sprayed coatings at abrasion wear test. These thermally sprayed coatings prepared by HVOF and APS thermal spraying methods shows excellent mechanical properties and high wear resistance particularly for abrasive and erosive conditions. Coatings with average thickness 300 m were deposited on steel substrate and tested by ASTM G-65 test method. The test was set to the three-body abrasion at low stress conditions. A different thermally sprayed coatings materials and their tribological characteristic were further evaluated and compared with coatings prepared by hard chromium method. A possibility of the thermally sprayed coatings as a chromium replacement was evaluated.
Klíčová slova

Zpět

Patička