Přejít k obsahu


Roller burnishing of sculptured surfaces and material structure of finished surface

Citace:
JANDEČKA, K., FIALA, J. Roller burnishing of sculptured surfaces and material structure of finished surface. In Nástroje 2005 = Tools 2005. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005. s. 15-15. ISBN: 80-7318-305-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Roller burnishing of sculptured surfaces and material structure of finished surface
Rok vydání: 2005
Místo konání: Zlín
Název zdroje: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Autoři: Karel Jandečka , Jaroslav Fiala
Abstrakt CZ: Obrábění složitých tvarů je prováděno na NC strojích. Přesnost takto vyrobených tvarů (tvarových ploch) je dostatečná, ale kvalita výsledného povrchu ať z důvodu funkčních tak estetických ne vždy vyhovuje. Proto v řadě případů je nutno tvarové plochy dokončit na ručních pracovištích (zámečnické pracoviště - leštění). Pracnost takovýchto operací je však vysoká a zpravidla ovlivňuje i přesnost získanou v předchozích operacích. Optimalizace technologie obrábění a eventuální úprava tvarů dutiny (tvar dělicí roviny nebo tvar navázání dělící roviny na tvar vyráběné součásti) může přinést zvýšení produktivity a snížení pracnosti dokončovacích operací na zámečnickém pracovišti (úprava tvarů, leštění atd.). Aplikace výše zmíněných opatření ruční dokončování a značné problémy s ním související neodstraní. Proto vznikla myšlenka, jak na zámečnickém pracovišti dokončovací operaci redukovat a tím leštění zproduktivnit a zpřesnit.
Abstrakt EN: As an introduction the paper defines the fundamental problems of production of the moulds and dies. Sculptured surfaces as a part of moulds and dies are produced by modern cutting method on NC machines (NC milling centers). Despite the new highly efficient and precise cutting tools used for making moulds and dies, surfaces obtained not always meet all the quality requirements. Therefore the authors were looking for new methods of obtaining better surface quality. A „new” method of roller burnishing has been developed at the department giving highly promising results. The main part of the paper describes the results obtained from cutting and finishing sculptured surfaces when using conventional methods and when using a roller burnishing method as a polishing operation on the NC milling machine. The figures show, that results obtained are more than reasonable. New design of a roller burnishing tool was necessary for NC milling machine tool.
Klíčová slova

Zpět

Patička