Přejít k obsahu


Klastry malých a středních podniků v Karlovarském kraji

Citace:
JEŽEK, J. Klastry malých a středních podniků v Karlovarském kraji . In Ekonomika regionů. Zlín: Univerzita Tomáše Bati , 2005. s. 20-20. ISBN: 80-7318-359-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Clusters of SME´s in region Karlovy Vary
Rok vydání: 2005
Místo konání: Zlín
Název zdroje: Univerzita Tomáše Bati
Autoři: Jiří Ježek
Abstrakt CZ: Příspěvek je rozdělen do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá rozborem současného stavu malých a středních podniků a dále jsou zde popsány základní kooperační principy. V rámci této části práce je dále podrobněji rozebrána právě problematika clusterů, včetně uvedení několika příkladů z praxe, kde již clustery fungují. Závěr teoretické části projektu patří shrnutí problematiky formou SWOT analýzy a zhodnocení ekonomických a mimoekonomických přínosů. V praktické části příspěvku je nejprve uvedena metodika pro identifikaci clusterů malých a středních podniků, a ta je dále aplikována na praktický příklad, kterým je analýza odvětví vhodných pro vytvoření clusteru v Karlovarském kraji. Na závěr jsou uvedeny bližší informace o již formujícím se clusteru v Karlovarském kraji, který je zaměřen na výrobu hudebních nástrojů.
Abstrakt EN: The paper is concerned with clusters of small and medium-sized enterprises. It is divided into two parts, a theoretical part and a practical one. The theoretical part deals with the analysis of the current situation in small and medium-sized enterprises and describes the basic principles of cooperation. This part also gives further details concerning clusters, including a few examples of already existing clusters. Finally, the theoretical part summarizes the topic with the help of SWOT analyses and evaluation of both economic and other assets. The practical part of the paper deals with the methodology used to identify clusters of small and medium-sized enterprises. It is then applied to a practical example, which is the analysis of industries suitable for creating a cluster in the region of Karlovy Vary. The practical part of the thesis is concluded with more information about an emerging cluster in the region of Karlovy Vary, which is involved in making musical instruments.
Klíčová slova

Zpět

Patička