Přejít k obsahu


From "catena" to geomorphological system - an approach to the study of present-day geomorphological forms and processes

Citace:
MENTLÍK, P. From "catena" to geomorphological system - an approach to the study of present-day geomorphological forms and processes. Geomorphologia Slovaca, 2005, roč. 5, č. 1, s. 55-64. ISSN: 1335-9541
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: From "catena" to geomorphological system - an approach to the study of present-day geomorphological forms and processes
Rok vydání: 2005
Autoři: Pavel Mentlík
Abstrakt CZ: Článek se zabývá výzkumem recentních geomorfologických forem na principu katény. Výzkum byl prováděn v oblasti s výskytem fosilních glaciálních forem v okolí Prášilského jezera na Šumavě. Na základě předchozích výzkumů (Mentlík 2004) byly vybrány dvě geomorfologické formy (murový zářez a permanentní erozní svahový zářez), jež byly zkoumány na principu katény. Výsledky ukazují, že užití tohoto postupu je pro výzkum recentních geomorfologických procesů velmi vhodné.
Abstrakt EN: The aim of this article is to present the methodology of investigation of geomorphological forms based on the catena concept. Two case studies, which have been investigated by the catena approach, are presented in this paper. The studies deal with present-day geomorphological forms in the surroundings of Prášilské Lake in the Šumava Mts. (the Czech Republic). The research has been done in the glacial area, concretely, in the surroundings of Prášilské Lake. Two geomorphological forms, the ‘debris flow trough’ and the ‘permanent slope erosion furrow’, have been chosen according to results of research on present-day processes published by Mentlík (2004). The catena approach seems to be very useful for the investigation of present-day forms and processes.
Klíčová slova

Zpět

Patička