Přejít k obsahu


Preliminary results of geomorphological research and pollen analysis in the Stará Jímka area (the Bohemian Forest)

Citace:
BŘÍZOVÁ, E., MENTLÍK, P. Preliminary results of geomorphological research and pollen analysis in the Stará Jímka area (the Bohemian Forest). In Geomorfologický sborník 4. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2005. s. 155-158. ISBN: 80-7040-763-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Preliminary results of geomorphological research and pollen analysis in the Stará Jímka area (the Bohemian Forest)
Rok vydání: 2005
Místo konání: České Budějovice
Název zdroje: Jihočeská univerzita
Autoři: Eva Břízová , Pavel Mentlík
Abstrakt CZ: V článku jsou prezentovány předběžné výsledky pylové analýzy a geomorfologického výzkumu Staré jímky. Již v tomto stavu výzkumů je možné říci, že ve Staré jímce bylo ledovcové jezero. Pro vznik jezera byly důležité následující geomorfologické podmínky: výrazné glaciální formy (morénové valy) protažené podél strmého svahu; vysoká cirkulace vody v závěru Staré jímky (tektonicky podmíněná); a pravděpodobně murová událost, jež zahradila jezerní pánev.
Abstrakt EN: The preliminary results of geomorphological research and pollen analysis are published in this article. However, it is possible to say that there used to be a glacial lake in the Stará Jímka area. The following geomorphological conditions were important for the origin of the lake: the significant glacial forms (moraine wall) extended along the foot of the steep slope; the higher circulation of the water at the end of the Stará Jímka area which is connected with the tectonic conditions; and probably an origin of debris flows in the north part of the Stará Jímka area.
Klíčová slova

Zpět

Patička