Přejít k obsahu


Geomorphological information system: idea and options for practical implementation

Citace:
MINÁR, J., MENTLÍK, P., JEDLIČKA, K., BARKA, I. Geomorphological information system: idea and options for practical implementation. Geografický časopis, 2005, roč. 57, č. 3, s. 247-266. ISSN: 0016-7193
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Geomorphological information system: idea and options for practical implementation
Rok vydání: 2005
Autoři: Jozef Minár , Pavel Mentlík , Karel Jedlička , Ivan Barka
Abstrakt CZ: Informační systém který pracuje s geomorfologický daty a je vybaven speciálními analytickými nástroji, může být nazýván jako Geomorfologický informační systém (GmIS). Jeho jádro vytváří komplexní geomorfologická databáze umožňující uživateli generovat specifcká geomorfologická data a vytvářet kartografické, statistické a další výstupy. Pokus o tvorbu konceptuálního a logického modelu je prezentován v tomto článku.
Abstrakt EN: An information system storing relevant geomorphological data and equipped with special analytical tools for geomorphological research can be termed a Geomorphological information system (GmIS). A GmIS should maintain a comprehensive geomorphological database, allow the user to generate specific geomorphological information and create (carto)graphic, statistical and other outputs. An attempt to create conceptual and logical models of a GmIS is presented in this article.
Klíčová slova

Zpět

Patička