Přejít k obsahu


The preliminary results of research of accumulation glacial forms in the surroundings of Laka "lake"

Citace:
MENTLÍK, P. The preliminary results of research of accumulation glacial forms in the surroundings of Laka "lake". In Miscellanea Geographica Universitatis Bohemie occidentalis. 11. Plzeň: Západočeská univerzita, 2005. s. 31-46.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The preliminary results of research of accumulation glacial forms in the surroundings of Laka "lake"
Rok vydání: 2005
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Pavel Mentlík
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá glaciálními geomorfologickými tvary v okolí jezera Laka na Šumavě (Česká republika).
Abstrakt EN: The article deals with glacial geomorphological forms in the surroundings of Laka Lake in the Šumava Mts. (Czech Republic).
Klíčová slova

Zpět

Patička