Přejít k obsahu


Příspěvek ke geomorfologii Královského hvozdu na Šumavě (Česká republika)

Citace:
MENTLÍK, P. Příspěvek ke geomorfologii Královského hvozdu na Šumavě (Česká republika). In Miscellanea geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis. 8. Plzeň: Západočeská univerzita, 2001. s. 57-70. ISBN: 80-7082-741-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Contribution to geomorphologi of Královský hvozd (Czech Republic)
Rok vydání: 2001
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Pavel Mentlík
Abstrakt CZ:
Abstrakt EN:
Klíčová slova

Zpět

Patička