Přejít k obsahu


Užití některých prvků morfostrukturní analýzy v prostředí GIS

Citace:
JEDLIČKA, K., MENTLÍK, P. Užití některých prvků morfostrukturní analýzy v prostředí GIS. In Geomorfologický sborník 2. Plzeň: Západočeská univerzita, 2003. s. 223-231. ISBN: 80-7082-946-X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Using of selected methods of morphostructural analysis in GIS environment
Rok vydání: 2003
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Karel Jedlička , Pavel Mentlík
Abstrakt CZ: Morfostrukturní analýza slouží pro rozpoznávání vztahů mezi morfologickými podmínkami a tvarem reliéfu. Příspěvek prezentuje geomorfologické metody morfostrukturní analýzy v geografickém informačním systému.
Abstrakt EN: The morphostructural analysis serves for recognizing of relationship between morphostructural conditions and shapes of georelief. The presented paper deals with use of geomorphological methods of a morphostructural analysis in GIS.
Klíčová slova

Zpět

Patička