Přejít k obsahu


Srovnání vybraných morfometrických charakteristik některých glaciálně podmíněných forem reliéfu oblasti Šumavy a Bavorského lesa

Citace:
HOUSAROVÁ, M., MENTLÍK, P. Srovnání vybraných morfometrických charakteristik některých glaciálně podmíněných forem reliéfu oblasti Šumavy a Bavorského lesa. In Miscellanea geographica Universitatis Bohemiae occidentalis. 10. Plzeň: Západočeská univerzita, 2004. s. 129-144. ISBN: 80-7043-308-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2004
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Michala Housarová , Pavel Mentlík
Abstrakt CZ:
Abstrakt EN:
Klíčová slova

Zpět

Patička