Přejít k obsahu


Hodnocení mechanických vlastností tenkých vrstev deponovaných metodami PVD a CVD

Citace:
BLÁHOVÁ, O., HOUDKOVÁ, Š., PECHMANOVÁ, P., FAJKUS, M. Hodnocení mechanických vlastností tenkých vrstev deponovaných metodami PVD a CVD. In Vrstvy a povlaky 2003. Trenčín: DIGITAL GRAPHIC, 2003. s. 121-126. ISBN: 80-968337-1-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Evaluation of mechanical properties of thin films deposited by PVD and CVD method
Rok vydání: 2003
Místo konání: Trenčín
Název zdroje: DIGITAL GRAPHIC
Autoři: Olga Bláhová , Šárka Houdková , Petra Pechmanová , Miroslav Fajkus
Abstrakt CZ: Článek je zaměřen na problém vyhodnocování mechanických vlastností systémů tenká vrstva - substrát, který reprezentuje složitý problém s komplikovaným vztahy s ohledem na základní materiálové vlastnosti
Abstrakt EN: The paper is focused on problems of evaluation of mechanical properties of systems thin film - substrate, which represent complex problem with complicated relation with regard tobasic material characteristic.
Klíčová slova

Zpět

Patička