Přejít k obsahu


Magnetic field nearby earth surface in the course of line-to-earth short circuit

Citace:
ŠROUBOVÁ, L. Magnetic field nearby earth surface in the course of line-to-earth short circuit. In AMTEE´05. Pilsen: University of West Bohemia, 2005. s. 27-32. ISBN: 80-7043-392-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Magnetic field nearby earth surface in the course of line-to-earth short circuit
Rok vydání: 2005
Místo konání: Pilsen
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Lenka Šroubová
Abstrakt CZ: V tomto příspěvku jsou uvedeny konkrétní výsledky výpočtů rozložení intenzity magnetického pole a magnetické indukce nad povrchem země v blízkosti venkovního vedení vvn při jednofázovém zkratu. Trojfázové vn a vvn vedení může mít negativní vliv na sdělovací vedení a jiná technická zařízení. Působením magnetického pole vedení vvn v nich může vzniknout nežádoucí napětí nebo proud.
Abstrakt EN: The paper describes the results of magnetic field strength and magnetic flux density calculations nearby the earth surface below double-circuit overhead lines in the course of line-to-earth short circuit with respect to the short-circuit current distribution between the earth and earth wires. The magnetic field in the vicinity of overhead lines can negatively affect not only communication lines and technical systems but also human body.
Klíčová slova

Zpět

Patička