Přejít k obsahu


Nanoindentace s indentory typu Knoop a Vickers

Citace:
VIZINA, M., BLÁHOVÁ, O. Nanoindentace s indentory typu Knoop a Vickers. In Vrstvy a povlaky 2003. Trenčín: DIGITAL GRAPHIC, 2003. s. 224-228. ISBN: 80-968337-1-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Nanoindentation with a Knoop and Vickers indenter
Rok vydání: 2003
Místo konání: Trenčín
Název zdroje: DIGITAL GRAPHIC
Autoři: Martin Vizina , Olga Bláhová
Abstrakt CZ: Nanoindentační experimenty byly prováděny na trubkách ze zirkoniových slitin a korozních vrstvách, které se na nich vytvořily. Testy byly prováděny pomocí Knoopova a Vickersova diamantovéh hrotu při různých zatíženích. Bylo provedeno jejich porovnání.
Abstrakt EN: Nanoindentation experiment was made on the cladding tubes made of zirconium alloy and its corrosion product. Test was performed with Knoop and Vickers diamond indenters at different loads, co the possible comparations are outlined. The depth-profile of nanohardness was measured on ZrO2 layer formed on Zr-based alloys
Klíčová slova

Zpět

Patička