Přejít k obsahu


Modelování vibrací potrubí s protékající kapalinou

Citace:
KÁŇA, J., DUPAL, J. Modelování vibrací potrubí s protékající kapalinou. In Výpočtová mechanika 2003. Plzeň: Západočeská univerzita, 2003. s. 171-174. ISBN: 80-7082-999-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Modelling tube vibration with respecting flow velocity
Rok vydání: 2003
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Josef Káňa , Jan Dupal
Abstrakt CZ: Pomoci metody konečných prvků bylo modelováno proudění kapaliny uvnitř potrubí a zjišťován vliv jeho rychlosti na vlastní frekvence potrubí. Kapalina byla modelována jako posouvající se hmota, která je popsána přídavnými členy do matic hmotnosti, tuhosti a tlumení. Pro testování byl vybrán model přímého úseku potrubí o délce 3 metry. Z výsledků vyplývá, že vliv rychlosti kapaliny na hodnoty vlastních frekvencí je velmi malý a pro běžné rychlosti proudění je možné ho zanedbat. Je předpoklad, že pro potrubí se složitější geometrií (kolena, ventily, ...) bude vliv rychlosti proudícího média výrazně vyšší.
Abstrakt EN: Using finite element method tube elements were derived with respect of flowing fluid inside. Extra coefficients are added to mass, damping and stiffness matrices of regular tube elements. These coefficients respect influence of the flowing fluid. As a test system was used straight tube 3 metres long divided into 10 elements. Results show the flow velocity must be very high (hundrets of $\frac{m}{s}$) to have significant effect. For normal flow velocities the flow velocity doesn't need to be respected. This applies for straight tubes only. Model for knees and open ends is currently under developnemt.
Klíčová slova

Zpět

Patička