Přejít k obsahu


Finanční controlling jako nástroj konkurenceschopnosti

Citace:
STANČÍK, P., DVOŘÁKOVÁ, L., ŠIMON, M. Finanční controlling jako nástroj konkurenceschopnosti. In Finanční a logistické řízení. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2003. s. 203-208. ISBN: 80-239-0860-X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Financial Controlling as a tool of competitiveness
Rok vydání: 2003
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: VŠB - Technická univerzita
Autoři: Petr Stančík , Lilia Dvořáková , Michal Šimon
Abstrakt CZ: Stále narůstající složitost a dynamičnost podnikatelského prostředí vystavuje podnik neúprosnému tlaku tvrdé konkurence. Manažeři každodenně stojí před situací, kdy se musí umět rychle a správně rozhodnout. Rozhodnutí a tedy příkazy na nižší posty v hierarchii podniku jsou delegovány. Mnohdy současné řízení vykazuje trhliny. Úspěšnost dnes podnikům zajišťuje nemalou měrou intenzita, s jakou jsou do společností zaváděny zdokonalené přístupy a metody analýz, plánování a kontroly, inovované organizační struktury a informační systémy. Jednou z možností jak oživit a zdokonalit proces řízení v podnikové praxi je pomocí controllingového přístupu. Controlling je chápán jako specifická koncepce podnikového řízení využívající komplexní informační a organizační propojení plánovacího a kontrolního systému. Cotrolling má mnoho jak strategických, tak operativních metod, které managementu efektivně pomáhají realizovat jednotlivé cíle.
Abstrakt EN: The constantly increasing complexity and dynamics of the market environment poses (presents) the company to the merciless pressure of competitors. Every day the managers find them in such situations, when they need to decide promptly and in the right way. The successfulness of the companies is the matter of the permanent improving of the management system on the basis of implementation and using the modern approaches and methods of planning and control, inovated organisation structures. The controlling is the one possible way for the implementation of the management process in the business practice. Controlling operates with the komplex informative and organizational connection of the planning and controling system.Strategic as well as operative goals can be improved if progressive methods and tools of costs controlling are used.
Klíčová slova

Zpět

Patička