Přejít k obsahu


Influence of tribological mechanism of life time of construction materials

Citace:
HÁJEK, J., KŘÍŽ, A. Influence of tribological mechanism of life time of construction materials. In PhD 2003. Plzeň: Západočeská univerzita , 2003. s. 1-5. ISBN: 80-7043-246-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Influence of tribological mechanism of life time of construction materials
Rok vydání: 2003
Místo konání: Srní
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Jiří Hájek , Antonín Kříž
Abstrakt CZ: Příspěvek poskytuje základní přehled o relativně novém oboru tribologie. Popisuje základní mechanismy tření, jednotlivé druhy opotřebení a různé režimy mazání. Součástí příspěvku je experimentální část zaměřená na zkoumání tribologických vlastností materiálů typu tenká vrstva-substrát s nízkým koeficientem tření pomocí zařízení simulujícího proces obrábění (tribometr). Zdůrazněny jsou problémy s přesným vyjádřením a reprodukováním koeficientu tření a jeho závislost na okolních podmínkách. Pozornost je věnována také charakteru opotřebení experimentálního materiálu. V závěru je naznačen možný vývoj zkoumání této problematiky ve snaze přizpůsobit laboratorní podmínky co nejvíce provozním podmínkám.
Abstrakt EN: This article provides basic overview of fairly new branch called tribology. It describes the primary mechanisms of friction, particular type of wear and different lubrication modes. Experimental part, included in the article, focuses on research on tribological characteristics of material of "thin layer - substrate" with low friction ratio type using devices simulating the process of machining. Emphasized are problems with exact expression and reproduction of a friction ratio and its independence on surrounding conditions. Attention is also paid to the wear pattern of laboratory material. The end suggests possible development of this research issue in effort to adopt laboratory conditions to operating conditions.
Klíčová slova

Zpět

Patička