Přejít k obsahu


Problematika EMC polovodičových měničů z hlediska použití harmonické analýzy

Citace:
DRÁBEK, P., FOŘT, J., PITTERMANN, M. Problematika EMC polovodičových měničů z hlediska použití harmonické analýzy. In Elektrické pohony a výkonová elektronika. Brno: Vysoké učení technické, 2005. s. 106-111. ISBN: 80-214-3052-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: EMC issues of semiconductor convertes from harmonic analysis use point of view
Rok vydání: 2005
Místo konání: Brno
Název zdroje: Vysoké učení technické
Autoři: Pavel Drábek , Jiří Fořt , Martin Pittermann
Abstrakt CZ: Příspěvek řeší problematiku použití Fourierových řad pro harmonickou analýzu nepříznivých vlivů, které v napájecí soustavě vytváří svým provozem výkonové polovodičové měniče. Je zde proveden podrobný teoretický rozbor a odvozen potřebný matematický aparát pro analytický výpočet meziharmonických složek. Pro ověření výsledků analytického výpočtu byly provedeny simulace a následně i praktické měření.
Abstrakt EN: The paper deals with Fourier progression use for harmonic analysis of adverse effect, which are caused by power semiconductor converters operation in power grid. Detailed theoretical analyse has been designed and useful mathematical equipment has been derived for analytical calculation of inter-harmonic components. Several simulations and practical measurements have been achieved to verify analytical results.
Klíčová slova

Zpět

Patička