Přejít k obsahu


The use of unconventional material in the construction of machine tools

Citace:
LAŠOVÁ, V., KOSNAR, M. The use of unconventional material in the construction of machine tools. In CADAM 2005. Rijeka: Zigo , 2005. s. 43-44. ISBN: 953-7142-10-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The use of unconventional material in the construction of machine tools
Rok vydání: 2005
Místo konání: Rijeka
Název zdroje: Zigo
Autoři: Václava Lašová , Martin Kosnar
Abstrakt CZ: Pro sendvičovou strukturu je analytické řešení provedeno podle klasické laminátové teorie bez vlivu smyku, s uvažováním smyku a podle teorie sendvičových desek. Numerické řešení je provedeno pro 6 různých způsobů modelování sendviče v systému ANSYS. Výsledky jsou rovněž porovnány s experimentem.
Abstrakt EN: In the case of the sandwich structure, the analytical solutions is performed using the classical laminate theory not considering the share, considering the shear, and using the theory of sandwich plates. Numerical solution is carried out of 6 different approaches for the modeling of sandwiches in ANSYS. The results are again compared with experiment.
Klíčová slova

Zpět

Patička