Přejít k obsahu


The numerical and experimental simulation of the mechanical behaviour of material structures

Citace:
KOSNAR, M., LAŠOVÁ, V. The numerical and experimental simulation of the mechanical behaviour of material structures. In PhD 2005. Plzeň: Západočeská univerzita , 2005. s. 1-8. ISBN: 80-7043-414-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The numerical and experimental simulation of the mechanical behaviour of material structures
Rok vydání: 2005
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Martin Kosnar , Václava Lašová
Abstrakt CZ: Výsledky numerických simulací sendvičových struktur uvedené v příspěvku, byly zjískány použitím různých typů elementů v systému ANSYS, které byly porovnány s experimentálním měřením. Zkušební vzorek byl nosník s rozměry 500x40 [mm], složený ze dvou sedmivrstvých kompozitních potahů a pěnového jádra.
Abstrakt EN: Stated in this paper are the results of numerical simulations, which were obtained by using different types of system element ANSYS, which were compared to experiments and are stated in recommendations of numerical simulations as well as the sandwich structure. The test specimen was a beam of basic form 500x40[mm], formed by two skins consisting of seven layers and a foam material core.
Klíčová slova

Zpět

Patička