Přejít k obsahu


Závěrečná zpráva projektu 1.2.2

Citace:
KOSNAR, M., LAŠOVÁ, V., VOJNA, J., KOLÁŘ, P. Závěrečná zpráva projektu 1.2.2. 1M6840770003. vyd. Praha : České vysoké učení technické. Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii : VCSVTT, 2005. 136 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Final report of project 1.2.2
Rok vydání: 2005
Místo konání: Praha : České vysoké učení technické. Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii
Název zdroje: VCSVTT
Autoři: Martin Kosnar , Václava Lašová , Jan Vojna , Petr Kolář
Abstrakt CZ: Jde o rozvíjení a budování know-how, jak využít nekonvenční materiály ve stavbě strojů s využitím MKP. Cílem je porovnat výsledky získané různými postupy s experimentem a stanovit doporučení pro budoucí možnosti modelování složitých konstrukcí.
Abstrakt EN: It concerns about develop and build Know-how, how to use unconventional materials in the construction of machine tools by using FEM. For future possibilities simulating complicated construction our aim is to compare the results by different progresses according to experiments and provided recommendations.
Klíčová slova

Zpět

Patička