Přejít k obsahu


Ovlivnění kvality galvanické vrstvy automobilového klíče výchozí strukturou materiálu

Citace:
KŘÍŽ, A., CHLAN, M. Ovlivnění kvality galvanické vrstvy automobilového klíče výchozí strukturou materiálu. In Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Lázně Libverda: ČVUT Praha, 2005. s. 335-339. ISBN: 80-01-03251-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Influence of initial microstructure of a car key material on the electroplated layer quality
Rok vydání: 2005
Místo konání: Lázně Libverda
Název zdroje: ČVUT Praha
Autoři: Antonín Kříž , Miloslav Chlan
Abstrakt CZ: Příspěvek zachycuje ovlivnění střižné hrany vstupní kvalitou materiálu používaného k výrobě univerzálního zámkového klíče evropskými automobilkami. Zhoršená kvalita střižné hrany měla za následek špatnou adhezní přilnavost galvanické vrstvy. Metalografickou analýzou se projevil nejen strukturní vliv na kvalitu střižné hrany a s tím související povrchové vady, ale rovněž i další nedostatky v přípravné technologii galvanického pokovování. Na základě této expertizní činnosti byl podán návrh na změnu celkové technologie výroby a použití vstupního materiálu.
Abstrakt EN: The quality of material used for production of master keys by European car manufacturers has an impact on the state of its cut edge, as documented in this paper. Low quality of the cut edge resulted in poor adhesion of the electroplated layer. Metallographic observation has revealed not only the impact of the microstructure on the cut edge quality and related surface defects but also other deficiencies in the electroplating technology. Proposal for changes in the general production technology and in the use of the input material has been prepared on the basis of the above analysis.
Klíčová slova

Zpět

Patička