Přejít k obsahu


Efektivnost podnikových procesů

Citace:
ŠIMON, M., DVOŘÁKOVÁ, L., STANČÍK, P. Efektivnost podnikových procesů. In MOMAN 03. Plzeň: EVIDA , 2003. s. 203-214. ISBN: 80-86596-15-X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The effectivity of business processes
Rok vydání: 2003
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: EVIDA
Autoři: Michal Šimon , Lilia Dvořáková , Petr Stančík
Abstrakt CZ: Efektivnost výrobních procesů je standardně vyjadřována poměrem kvantifikovaných užitků k nákladům vynaložených na jejich realizaci. Efektivnost je tedy v jednoduché podobě vyjádřitelná jako:efektivnost=výkon/náklady. Z toho vyplývá požadavek maximalizace vztahu výkonů a nákladů, pokud výkony i náklady jsou proměnlivé. Jestliže jsou dány náklady, pak se vztah mění na požadavek maximalizace výkonů, a naopak jestliže jsou dány výkony, pak jde o požadavek minimalizace nákladů. Mnohostrannost vlivů rozvoje výrobní techniky i samotných technologií ovšem vyžaduje, aby základní metodickou zásadou rozboru efektivnosti výrobních procesů byla komplexnost. A právě proto se nelze dívat na podnikové procesy pouze ve zjednodušeném pohledu efektivnosti představující poměr výkonů a vynaložených nákladů, ale je nutné podívat se na konkrétní podnikové procesy z komplexnějšího a podrobnějšího hlediska, které umožní jejich vzájemné srovnání ve více parametrech.
Abstrakt EN: The effectivity of production processes is usually expressed as ratio of the quantified benefits and costs used for their achievement. Effectivity = performance / costs Maximization of this benchmark is required when outputs and costs are variable. If costs are constant, then maxized outputs are required and so conversely. The impact diversity of production equipment development and other technologies as well places emphasis on complexity as the basic principle which must be taken into account when making production processes analysis. That is why production processes cannot be analysed simply only as the effectivity ratio expressed as outputs divided by costs. It is necessary to look at certain business processes from a more complex and detailed point of view and so be able to realize their comparison in more parameters.
Klíčová slova

Zpět

Patička