Přejít k obsahu


Metriky úspěšnosti, efektivnosti a konkurenceschopnosti

Citace:
STANČÍK, P., DVOŘÁKOVÁ, L. Metriky úspěšnosti, efektivnosti a konkurenceschopnosti. In Průmyslové inženýrství. Plzeň: Západočeská univerzita, 2003. s. 181-190. ISBN: 80-7043-242-X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Methods of Successfulness,Effectiveness and Competitiveness
Rok vydání: 2003
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Petr Stančík , Lilia Dvořáková
Abstrakt CZ: Efektivnost je v ČR a v zemích Evropské Unie vnímána odlišně. Přestože české firmy již udělali mnoho kroků směřujících mezi konkurenceschopné firmy v globálním tržním prostředí a postupně vybavují významným spektrem konkurenčních výhod své produkty a služby na cestě za zákazníkem, jejich vnímání efektivnosti je ve většině případů odlišné od firem v EU. Základním měřítkem efektivnosti v zemích EU je ekonomická přidaná hodnota EVA (Economic Value Added). Ukazatel EVA využíváme k měření skutečných ekonomických výsledků.
Abstrakt EN: Effectivity is perceived differently in the Czech Republic and in EU. Dispite many positive steps done by Czech companies, changing them to competitive subjects in global market environment, their perception of effectivity is in many cases different than by EU companies. The basic effectivity benchmark in EU is the economic value added – EVA. EVA is used for real economic results measurement.
Klíčová slova

Zpět

Patička