Přejít k obsahu


Implementace ABC analýzy ve firmě DISA Industries, s.r.o.

Citace:
ŠINDELÁŘOVÁ, J., DVOŘÁKOVÁ, L., STANČÍK, P. Implementace ABC analýzy ve firmě DISA Industries, s.r.o.. In Průmyslové inženýrství. Plzeň: Západočeská univerzita, 2003. s. 207-214. ISBN: 80-7043-242-X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: ABC analysis implementation at DISA Industries, Ltd.
Rok vydání: 2003
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Jana Šindelářová , Lilia Dvořáková , Petr Stančík
Abstrakt CZ: Příspěvek vychází z výsledků diplomové práce na téma Řízení zásob a pojednává o implementaci ABC analýzy ve firmě DISA Industries, s.r.o. Cílem příspěvku je vysvětlit pojem ABC analýza, začlenit jej do širších podnikových souvislostí, a ukázat konkrétní uplatnění ABC analýzy jako nástroje pro řízení zásob v oblasti podnikové logistiky pomocí praktického řešení ve strojírenském podniku.
Abstrakt EN: The text focuses on the implementation of ABC analysis at DISA Industries, Ltd. At first, theoretical background for easier understanding of the topic comes and afterwards the concrete application at DISA Industries, Ltd. is done. ABC analysis is a materials classification system in which all stocked items are classified by annual crown volume. The high-value A items receive close control; medium-value B items get intermediate control; low-value C items receive lowest priority.
Klíčová slova

Zpět

Patička