Přejít k obsahu


Simulation of Behaviour of Filament Wound Tubes and its Experimental Verification

Citace:
LAŠOVÁ, V., ŠTÁDLER, C. Simulation of Behaviour of Filament Wound Tubes and its Experimental Verification. In CADAM 2003. Zagreb: Revelin , 2003. s. 31-33. ISBN: 953-98665-2-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Simulation of Behaviour of Filament Wound Tubes and its Experimental Verification
Rok vydání: 2003
Místo konání: Zagreb
Název zdroje: Revelin
Autoři: Václava Lašová , Ctibor Štádler
Abstrakt CZ: Při navrhování strojních součástí s využitím neizotropních materiálů jsou na konstruktéry a výpočtáře činěny odlišné nároky než v případě materiálů, jejichž mechanické vlastnosti můžou být uvažovány jako homogenní a izotropní. Vláknové kompozitní materiály jsou typické dvousložkové materiály, které se skládají z matrice a orientovaných vláken. Vzájemný poměr objemových množství matrice a vláken, jejich průměr a orientace a počet užitých vrstev umožňuje modelovat vlastnosti vinutých kompozitů v různých směrech a jejich mechanické chování modifikovat různými způsoby a kombinacemi namáhání. Příspěvek pojednává o našich prvních zkušenostech s numerickými simulacemi ortotropního materiálu a o experimentálním testování těchto numerických modelů.
Abstrakt EN: Different demands are made on designers and computational engineers for the design of machine parts with the use of non-isotropic materials than in the case of use of materials, whose mechanical properties can be considered as homogeneous and isotropic. The filament composite materials are typical two-part materials, which consist of matrix and oriented filaments. The mutual ratio of voluminal quantum of matrix and filaments, their diameter and orientation and number of used layers enable the properties of filament composites to be modelled in different directions and their mechanical behaviour to be modified in different ways and stress combinations. The paper deals with our first experience with numerical simulation of orthotropic material and with experimental testing of these numerical models.
Klíčová slova

Zpět

Patička