Přejít k obsahu


Simulated Comparison of Steel and Non-metallic Machine Tool Frame Properties

Citace:
ŠTÁDLER, C., LAŠOVÁ, V. Simulated Comparison of Steel and Non-metallic Machine Tool Frame Properties. In CADAM 2003. Zagreb: General grafik , 2003. s. 51-52. ISBN: 953-98665-2-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Simulated Comparison of Steel and Non-metallic Machine Tool Frame Properties
Rok vydání: 2003
Místo konání: Zagreb
Název zdroje: General grafik
Autoři: Ctibor Štádler , Václava Lašová
Abstrakt CZ: Novinky z oblastí jiných než tradičních materiálů jsou do konstrukce konvenčních výrobních strojů aplikovány pomaleji než do rychle se rozvíjejících oborů jako např. automobilového nebo leteckého průmyslu. To je částečně díky charakteru tohoto tradičního odvětví a částečně protože nároky kladené na konvenční stroje můžou být splněny do jisté míry vhodným užitím klasických železných materiálů. Příspěvek prezentuje reálné výsledky srovnání průhybů pro jednotlivé směry působícího zatížení pro oba typy modelů simulovaných rámů a rovněž vlastní frekvence.
Abstrakt EN: New developments from areas other than traditional materials are more slowly applied into the design of conventional production machines than into the quickly developing fields of e.g. the automobile or aircraft industry. It is partly due to the character of this traditional branch and partly because the demands laid on conventional machines can be accomplished to a certain degree by the suitable use of classical ferrous materials. The paper presents actual comparative results of deflections for particular directions of acting loading for both the types of simulation frame models and of natural frequencies as well.
Klíčová slova

Zpět

Patička