Přejít k obsahu


Aplikace ortotropních materiálů ve stavbě příslušenství obráběcích strojů

Citace:
LAŠOVÁ, V., ŠEDIVÝ, P. Aplikace ortotropních materiálů ve stavbě příslušenství obráběcích strojů. In Setkání ústavů a kateder oboru výrobní stroje a robotika. Praha: České vysoké učení technické, 2003. s. 55-57. ISBN: 80-01-02815-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Aplication fibre composite in the machine tools.
Rok vydání: 2003
Místo konání: Praha
Název zdroje: České vysoké učení technické
Autoři: Václava Lašová , Petr Šedivý
Abstrakt CZ: U některých typů příslušenství obráběcích strojů jsou nároky kladené na statickou a zejména dynamickou tuhost mnohdy mimo možnosti železných materiálů,takže se hledají cesty ,jak vysokou tuhost a zároveň nízkou hmotnost těchto dílů zabezpečit.Jednou z cest je změna materiálu, nahrazení kovových dílů částmiz jiných materiálů,např.vláknových kompozitů.obsahuje shrnutí našich prvních zkušeností s touto problematikou.
Abstrakt EN: This contribution deals with use fibre composites in the construction machnine tools.
Klíčová slova

Zpět

Patička