Přejít k obsahu


Řešení problematiky nalisovaného spoje u osových řezných nástrojů

Citace:
KŘÍŽ, A., HOFMEISTER, V. Řešení problematiky nalisovaného spoje u osových řezných nástrojů. In Technológia 2005. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2005. s. 434-439. ISBN: 80-227-2264-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: PRESSFIT SOLUTION IN SINGLE-AXIS CUTTING TOOLS
Rok vydání: 2005
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Slovenská technická univerzita
Autoři: Antonín Kříž , Václav Hofmeister
Abstrakt CZ: V příspěvku je uvedeno komplexní řešení vedoucí ke zlepšení mechanických vlastností nalisovaného spoje, jež se používá pro prodloužení délky výstružníků popř. výhrubníků. Celá problematika je řešena až do takových detailů, jako je přesné stanovení smluvní meze kluzu používaného materiálu a strukturní metalografický rozbor.
Abstrakt EN: This paper contains description of the complex solution to enhancement of mechanical properties of a pressfit used for extending the length of reamers or reamer drills. The whole issue is dealt with in a great detail comprising exact determination of proof stress of the used material and metallographic examination of microstructure.
Klíčová slova

Zpět

Patička